امینو انرژی

ماهیچه‌های خود را تقویت کرده و تمرینات شدیدتری انجام دهید و تمام آمینو اسید های ضروری برای عضلات را تهیه کنید. حاوی آمینواسیدهای آزاد به منظور افزایش سرعت جذب حاوی آمینواسیدهای ضروری نظیر بی سی ای ای ها کمک به بازیابی بدن قبل، بعد و در حین ورزش کمک به تمرین شدید و طولانی مدت با استفاده از بتا آلانین حاوی انرژی زاهای طبیعی کمک به سنتز نیتریک اکسید فقط ۱۰ کالری و ۰ گرم قند به ازای هر وعده آمینواسیدهای ضروری به تقویت ماهیچه کمک می‌کنند. بتاآلانین منجر به افزایش قدرت و مدت تمرین می‌گردد. BCAA ها برای تقویت استقامت مفید می‌باشند

امتیاز:
تماس با فروشنده
X

تماس با فروشنده